Uppdrag

 1. Landstingsfullmäktige Kalmar
  1. Akko Karlsson
  2. Anna Bodjo
  3. Eva-Karin Holgersson
  4. Jessica Rydell
  5. Johan P Hammarstedt
  6. John Green
  7. Maria Lindmark
  8. Mark Hammar
 2. Landstingsstyrelsen Kalmar
  1. Akko Karlsson
  2. Jessica Rydell
 3. SKL, Samhällsbyggnadsberedningen
  1. Jessica Rydell
 4. SKL, Social- och individomsorgsberedningen
  1. Jessica Rydell
 5. Sveriges Kommuner och Landsting
  1. Agneta Granström
  2. Agneta Luttropp
  3. Anders Åkesson
  4. Birgitta Losman
  5. Daniel Helldén
  6. Jessica Rydell
  7. Karin Pleijel
  8. Karin Thomasson
  9. Lotta Wedman
  10. Mats Gunnarsson
  11. Monica Brodén
  12. Mätta Ivarsson
  13. Susanne Nordling
  14. Åsa Lindhagen