Jimmy Lövgren

Ordinarie i Kommunfullmäktige & Kommunstyrelsen i Stenungsund 2018-2022

Gymnasielärare och MP-medlem i Stenungsunds avdelning.
Jimmys hjärtefrågor

Demokrati - Samhället byggs tillsammans med medborgarna.

Klimat Energi och Miljö.

Klimat- och miljöfrågor.

Jimmy Lövgren

Mer om Jimmy Lövgren

Jimmy Lövgren om politik

Hej!

Jag är en glad miljöpartist och tror på breda, konstruktiva lösningar för flertalet.

Demokrat i själ och hjärta.

Tror mer på allmännytta än egennytta så att säga. 

Politiken kan vara ett ypperligt verktyg för att nå dit.

Det finns ingen "Planet B."