Joakim Larsson

Catharina Fyrberg
Joakim Larsson
Joakims hjärtefrågor

Hälso- och sjukvård.

Den som behöver vård ska kunna lita på att få professionell vård i rätt tid. Vården behöver bli smartare organiserad och samhället behöver utvecklas så att det främjar hälsa.

Migration och lika rätt.

Miljöpartiet vill ha en värld utan gränser där alla har möjlighet att flytta, men ingen tvingas fly. Idag är vi långt ifrån den verkligheten. Människor tvingas fly undan krig, svält och naturkatastrofer.

Vuxenutbildning.

Aktuella frågor för Joakim Larsson

Mer om Joakim Larsson

Joakim Larsson om politik

Jag gick med i Miljöpartiet sommaren 2001 på grund av vår unika position i politiken där vi kombinerar stark tro på individen och individens frihet med riktig solidaritet med de som är utsatta, både i Sverige, i framtiden och i resten av världen.

Ser mig själv som en pragmatisk radikal. Mina politiska hjärtefrågor utanför hälso- och sjukvården är feminism, migration och pacifism. Med grunden i att det är svårt att bygga ett bra samhälle om vi inte överlämnar en planet som går att leva på till våra barn och barnbarn.

Personligt

Jag bor i Gamlestaden i Göteborg. Inflyttad från Hälsingland. Jag gillar musik, italiensk mat, nordisk design och all möjlig kultur.

Brukar DJ:a och arrangera  lite klubbar och konserter på friden.

CV

 Idag är jag vice ordförande i Regionfullmäktige och ordförande för Kungälvs och Frölunda sjukhus. I valet toppar jag regionfullmäktigelistan i Göteborg. 

Studier 

 • 2003-2006 Läser samhällsvetenskapliga programmet på Ljusdals gymnasieskola
 • 2006-2008 Pluggar hel- och deltid på Göteborgs Universitet. Tar poäng inom Genusvetenskap, Statsvetenskap, Miljöpolitik och Administrativ teknik.

Offentliga uppdrag 

 • 2006 Ersättare i samhällsbyggnadsnämnden i Ljusdals kommun
 • 2007-2010 Ersättare och sedan ledamot i utbildningsnämnden i Göteborgs kommun
 • 2008-2010 2:e vice ordförande i SDN Frölunda och sedan SDN Frölunda-Högsbo
 • 2007- Ledamot i vuxenutbildningsnämnden i Göteborgs kommun
 • 2010- 2:e vice ordförande Regionfullmäktige Västra Götaland
 • 2011- Ordförande Kungälvs sjukhus och Frölunda specialistsjukhus
 • 2013- Ledamot i den parlamentariska referensgruppen för kommunallagsutredningen

Inom partiet

 • Blev medlem 2001
 • Blev medlem i Grön Ungdom 2004
 • 2004-2006 Styrelseledamot MP Ljusdal
 • 2005-2006 Grön Ungdoms riksvalgrupp (bland annat som sammankallande)
 • 2006-2012 Styrelseledamot MP Göteborg
 • 2006 Sammankallande Grön Ungdom Göteborg
 • 2007-2010 Sammankallande Grön Ungdoms valberedning
 • 2007- Ledamot i riksvalberedningen. Sammankallande sedan 2009. Var sekreterare under 2008.
 • 2011- Ordförande MP Västra Götaland. Var vice ordförande 2009-2011

Arbete

 • 2004 Sommarpraktik på ett äldreboende Ljusdals kommun
 • 2007-2010 Informatör för RFSL på timmar
 • jan-mars 2008 Vikarie som kanslist för Grön Ungdom Göteborg (25%)
 • aug 2008-september 2010 Ombudsperson Grön Ungdom Göteborg (60%)
 • 1 dec – 21 dec 2008 Vikarie som Ombudsperson Grön Ungdom Väst (40%)

Övrigt

 • Vice ordförande Wikimedia Sverige 2007-2008. Ledamot under första delen av 2007 och valberedare 2008-2009
 • 2014- Ledamot i styrelsen för Fastighetsägare i Gamlestaden

Uppdrag

 1. Förtroenderådet
  1. Aleese Rydlund Cheatham
  2. Andreas Tranderyd
  3. Anna-Maria Myszka-Gustafsson
  4. Annika Eriksson
  5. AnnSofi Sefton-Johansson
  6. Bengt Nordström
  7. Bo-Lennart Bäcklund
  8. Brita Wessinger
  9. Derya Tumayer
  10. Elin Olsson
  11. Fredrik Hanell
  12. Jacek Jurkowski
  13. Joakim Larsson
  14. Karin Österberg
  15. Kerstin Lundh
  16. Kerstin Åkesson
  17. Louise Arndt
  18. Magnus Gunnarsson
  19. Malin Hagerström
  20. Mats Berglund
  21. Max Troendlé
  22. Michael Wallin
  23. Rickard Hansson
  24. Robert Damberg
  25. Robert Hall Elisabeth Wanneby
  26. Roland Thord
  27. Sophia Nilsson
  28. Tobias Adersjö
  29. Ulrika Frick
  30. Vlado Somljacan
  31. Ylva Bandmann
 2. Regionfullmäktige Västra Götaland
  1. Anders Grönberg
  2. Birgitta Losman
  3. Carl Forsberg
  4. Elias Ytterbrink
  5. Elisabeth Gustavsson
  6. Gunnel Adler
  7. Hanna Werner
  8. Helen Persgren
  9. Ingemar Basth
  10. Jasmin Vizlin
  11. Joakim Larsson
  12. Johanna Westerlund
  13. Kader Hamakarim
  14. Karin Olofsson
  15. Madeleine Jonsson
  16. Manijeh Mehdiyar
  17. Maria Kjellberg
  18. Merete Kapstad
  19. Nicklas Attefjord
  20. Roland Wanner
  21. Satu Rekola
  22. Soili Brunberg
  23. Staffan Falk
  24. Staffan Gustavsson
  25. Sven Olsson
  26. Thomas Larsson
  27. Tina Ehn
  28. Tina Wallenius
  29. Tony Johansson
  30. Ulrika Frick
  31. Åsa Lindgren
 3. Styrelse Mp Västra Götaland
  1. Amanda Nordell
  2. Azar Hedemalm
  3. Bo-Lennart Bäcklund
  4. Joakim Larsson
  5. Jonas Blomster
  6. Kenny Stolpe
  7. Kia Nordqvist
  8. Madeleine Jonsson
  9. Max Reijer
  10. Mona Hagi
  11. Petra Elf
  12. Tony Larsson
  13. Yngve Johansson
 4. Sveriges Kommuner Och Landsting
  1. Agneta Granström
  2. Agneta Luttropp
  3. Anders Åkesson
  4. Birgitta Losman
  5. Daniel Helldén
  6. Emma Berginger
  7. Hans Leghammar
  8. Jessica Rydell
  9. Joakim Larsson
  10. Karin Pleijel
  11. Karin Thomasson
  12. Karl Palmås
  13. Lotta Wedman
  14. Malena Ranch
  15. Mats Gunnarsson
  16. Mohammed Tahir
  17. Monica Brodén
  18. Mätta Ivarsson
  19. Shakhlo Altieva
  20. Susanne Nordling
  21. Tomas Eriksson
  22. Åsa Lindhagen