Uppdrag

  1. Familjebostäder
    1. Joel Abrahamsson
  2. Stadsdelsnämnd Angered
    1. Ahmed Farah
    2. Joel Abrahamsson