Uppdrag

  1. Stadsdelsnämnd Angered
    1. Ahmed Farah
    2. Joel Abrahamsson