Johan Niss

Johans hjärtefrågor

Hållbar utveckling.

Biologisk mångfald.

Förskola och skola.

Jämställdhet och jämlikhet.

Johan Niss

Mer om Johan Niss

Johan Niss om politik

Det behövs en politik som tar hänsyn till människors olika villkor och förutsättningar att utvecklas och bistå dem i deras strävan att vara lyckliga. Och det på ett förutsättningslöst och öppet sätt i dialog med så många personer som möjligt. Detta för att ta tillvara allas erfarenheter och kunskaper för att bygga ett rättvist, humant och lyckligt samhälle tillsammans.

Personligt

Min drivkraft för att arbeta politiskt kommer från önskan om rättvisa. Därför är det viktigt att få till ett jämlikt och jämställt samhälle. Ett samhälle som också ger plats för alla människor och inte utrotar de djur, växter och svampar som vi delar planeten med.

Uppdrag

  1. Valnämnd
    1. Johan Niss