Jon Karlfeldt

F.d. sammankallande för partistyrelsen

Johan Schiff
Jons hjärtefrågor

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill utveckla den svenska skolan genom tidiga insatser, bättre villkor och högre lön för lärarna och öka jämlikheten mellan och i skolorna.

Högre utbildning och forskning.

Polis och rättsväsende.

Demokrati och öppenhet.