Jon Karlfeldt

F.d. sammankallande för partistyrelsen

Johan Schiff
Jons hjärtefrågor

Skola och utbildning.

Miljöpartiet vill utveckla den svenska skolan genom tidiga insatser, bättre villkor och högre lön för lärarna och öka jämlikheten mellan och i skolorna.

Högre utbildning och forskning.

Studenter investerar tid och pengar i sin och Sveriges framtid. De förtjänar hög kvalitet på utbildningen och goda sociala villkor. En öppen och väl utbyggd högre utbildning lägger grunden för utvecklingen av Sveriges företag, välfärd och kultur.

Polis och rättsväsende.

I dagens Sverige är inte alla människor lika inför lagen. Tryggheten, säkerheten och möjligheten att lösa tvister i domstol saknas för många människor. Detta vill Miljöpartiet förändra.

Demokrati och öppenhet.