Kerstin Åkesson

Ordförande MP Västmanland, Ledamot Regionfullmäktige

Kerstins hjärtefrågor

Kvalitet i äldreomsorgen.

Ekologisk och närodlad mat i skola och omsorg.

Förebyggande hälso- och sjukvård.