Kjell Hjalmarsson

Ordförande Miljöpartiet i Borås

Kjell Hjalmarsson

Mer om Kjell Hjalmarsson

Kjell Hjalmarsson om politik

I september avgörs vilken väg svensk politik ska ta, fortsatta skattesänkningar och ett tuffare samhälle eller en ny väg mot en vänligare och mer klimatsmart politik. Debatter inför svenska val brukar, som ni säkert vet, handla mycket om vilka som vill sänka eller höja skatten, vilka som satsar mest osv. Jag vill i stället lyfta de långsiktiga frågorna om fördelning av och hushållning med våra resurser, utifrån ett kommunalt perspektiv.

Mina hjärtefrågor utgår från miljöpartiets tre solidariteter, dvs solidaritet med djur och natur samt det ekologiska systemet, solidaritet med kommande generationer och solidaritet med alla människor.

Jag brinner för att göra Borås till en så bra stad som möjligt ur miljö och rättvisesynpunkt, och vill speciellt nämna vikten av en bra skola där både elever och lärare kan trivas och utvecklas samt fortsatt utbyggnad av en väl fungerande infrastruktur där gång och cykelvägar utgör en mycket viktig del.