Kjell Hjalmarsson

Ordförande Miljöpartiet i Borås

Kjell Hjalmarsson

Mer om Kjell Hjalmarsson

Kjell Hjalmarsson om politik

I september avgörs vilken väg svensk politik ska ta, fortsatta skattesänkningar och ett tuffare samhälle eller en ny väg mot en vänligare och mer klimatsmart politik. Debatter inför svenska val brukar, som ni säkert vet, handla mycket om vilka som vill sänka eller höja skatten, vilka som satsar mest osv. Jag vill i stället lyfta de långsiktiga frågorna om fördelning av och hushållning med våra resurser, utifrån ett kommunalt perspektiv.

Mina hjärtefrågor utgår från miljöpartiets tre solidariteter, dvs solidaritet med djur och natur samt det ekologiska systemet, solidaritet med kommande generationer och solidaritet med alla människor.

Jag brinner för att göra Borås till en så bra stad som möjligt ur miljö och rättvisesynpunkt, och vill speciellt nämna vikten av en bra skola där både elever och lärare kan trivas och utvecklas samt fortsatt utbyggnad av en väl fungerande infrastruktur där gång och cykelvägar utgör en mycket viktig del.

Uppdrag

 1. Kandidater kommunfullmäktige Borås
  1. Anna-Karin Gunnarsson
  2. Bo-Lennart Bäcklund
  3. Christina Waldenström
  4. Dennis Söderberg
  5. Enock Ruth Julian Akouele Ndoayelet
  6. Erik Johnson
  7. Eva Théen-Johansson
  8. Göran Larsson
  9. Hanna Werner
  10. Hassan Siavashee
  11. Helene Ernits
  12. Ingrid Samuelsson
  13. Kjell Hjalmarsson
  14. Lasse Jutemar
  15. Linnea Johansson Kläth
  16. Madeleine Larsson
  17. Magnus Almström
  18. Mosa Roshanghias
  19. Tim Gahnström
  20. Tom Andersson
  21. Tova Lidbeck
 2. Kandidater Regionfullmäktige Sjuhärad
  1. Anna Hansson
  2. Caroline Bergmann
  3. Christina Waldenström
  4. Dennis Söderberg
  5. Göran Larsson
  6. Hanna Werner
  7. Helen Persgren
  8. Ida Nilsson
  9. Ingemar Basth
  10. Johan Hellström
  11. Johanna Westerlund
  12. Kerstin Berggren
  13. Kjell Hjalmarsson
  14. Lo Göthberg Larsson
  15. Louise Bertilsson
  16. Mosa Roshanghias
  17. Peter Berg
  18. Roland Wanner
  19. Rose-Marie Grune
  20. Sassi Wemmer
  21. Thomas Larsson
  22. Thony Andreasson Aderum
  23. Tom Andersson
  24. Tony Johansson
  25. Ulrika Frick
 3. Kandidater Riksdagen Sjuhärad
  1. Anna Hansson
  2. Christina Waldenström
  3. Dennis Söderberg
  4. Gary Lång
  5. Göran Larsson
  6. Hanna Bernholdsson
  7. Hassan Siavashee
  8. Helen Persgren
  9. Ida Nilsson
  10. Ingemar Basth
  11. Johan Hellström
  12. Kjell Hjalmarsson
  13. Lo Göthberg Larsson
  14. Louise Bertilsson
  15. Madeleine Jonsson
  16. Marianne Josefsson
  17. Marita Pahlén
  18. Max Andersson
  19. Mosa Roshanghias
  20. Sassi Wemmer
  21. Thony Andreasson Aderum
  22. Tom Andersson
  23. Ulrika Frick
 4. Kommunfullmäktige Borås
  1. Christina Waldenström
  2. Dennis Söderberg
  3. Hanna Werner
  4. Kjell Hjalmarsson
  5. Mosa Roshanghias
  6. Tom Andersson
 5. Ledningsgruppen Miljöpartiet Borås
  1. Anna-Karin Gunnarsson
  2. Enock Ruth Julian Akouele Ndoayelet
  3. Erik Johnson
  4. Helene Ernits
  5. Kjell Hjalmarsson
  6. Tom Andersson
 6. Södra patientnämnden Västra Götaland
  1. Kjell Hjalmarsson
 7. Tekniska Nämnden
  1. Helene Ernits
  2. Kjell Hjalmarsson
 8. Valnämnd
  1. Kjell Hjalmarsson