Kristina Enholm

Ledamot i Demokratiberedningen Region Norrbotten

Mångfald, ökad inflyttning och närdemokrati är frågor som jag brinner för!

Kristina Enholm