Kristina Post

Ledamot i utbildningsnämnden, ersättare i kommunfullmäktige

Kristina Post Ersättare i Kommunfullmäktige och Ledamot i Utbildningsnämnden

Kristina Post

Mer om Kristina Post

Kristina Post om politik

När någonting är som jag inte tycker det ska vara, så vill jag ta tag i det och göra något åt det. Politiken är en fantastisk möjlighet att få vara med och påverka, i god samverkan med andra. Lyssnandet är en viktig egenskap hos en politiker.

Mjölby är en trevlig kommun med stora möjligheter att utvecklas. Det får vi inte låta gå till spillo! Det finns så stora, viktiga frågor som vi behöver ta itu med bums, och då känns det för mig bra att börja på hemmaplan. ”Tänk globalt – agera lokalt” är en tänkvärd slogan. Våra val här hemma spelar roll för helheten i vår globaliserade värld.

Mina hjärtefrågor är följande:

Klimatet. Inget annat kommer att spela nån roll om vi inte får bukt med klimatförändringarna. Jag vill att vi på allvar sätter fart och använder den teknik som finns, t.ex. solceller. Men det är lika viktigt att vi lär oss bli energieffektivare, samåka mer, hitta nya förhållningssätt där vi upptäcker personliga fördelar med att leva energisnålare. Jag tror på den mänskliga kreativiteten. Låt den blomstra! Underlätta regelverket för att det ska bli lättare att omsätta nya idéer till verklighet. Det finns inte EN lösning på klimatproblemet. Vi behöver tusentals olika lösningar i olika sammanhang! Det finns plats för allas goda idéer.

Skolan. Vad vi lär våra barn avgör vår framtid. Jag vill att våra barn ska lära sig allt om det sammanhang vi lever i. Jag vill att vi ska sporra kommunens skolor att stärka undervisningen om naturen, de ekologiska sammanhangen och naturvetenskap. Hållbar utveckling bör vara grunden i allt lärande. Utomhuspedagogik utvecklar en kunskap baserad på upplevelse och ger insikter. Våra landsbygdsskolor har här gyllene möjligheter! På gymnasiet vill jag se en breddning av kurser med denna inriktning.
Det är också viktigt att våra unga får arbeta med värderingar och etiska frågor, och lära sig att jobba med komplexa frågor på ett mångfacetterat sätt. Därför vill jag att vi stärker de praktiskt estetiska ämnena i skolan. Det kan bland annat ske genom en stärkt Kulturgaranti och samverkan med Kulturskolan. Att arbeta med estetiska ämnen tränar samspel, delaktighet, gemensamt ansvarstagande och kreativitet – allt egenskaper som våra barn behöver i rika mängder.

Integration. Allas lika värde är en grundbult i mitt tänkande. Jag vill ta det på allvar! Oavsett vem och varifrån, med alla tänkbara funktionsvariationer, ska alla få vara delaktiga i vårt samhälle och tas tillvara som de resurser var och en är. Här har vi mycket att göra.

 

Kort citat:

Viktigt för mig är mångfald och kreativitet och allas lika värde. Och att vi försöker vara varsamma om varandra och den jord vi bor på.

Personligt

Jag har levt större delen av mitt liv i Södertälje, och har sett den kommunen växa från en ganska alldaglig svensk arbetarkommun till den kokande gryta av mångfald och kreativitet som den är idag. När jag flyttade till Mjölby 2005 var det denna färgrika mångfald jag saknade mest. Nu har jag upptäckt att den finns här också, och det gör mig lycklig när jag kan bidra till att ge den utrymme.

Jag och min man har tre barn varav två nu är utflugna. Jag arbetar på Platengymnasiet i Motala som lärare i musik och matematik. Jag älskar mitt jobb! Att få se ungdomar växa och utvecklas är fantastiskt. Dessutom lär jag mig själv också hela tiden, som bonus.

På fritiden är jag engagerad i Andreaskyrkan, med musiklivet och ungdomsverksamheten. Jag är ordförande i FN-föreningen, vilket är en bra plattform för att jobba med frågor jag brinner för. På senare år har också politiken fått allt större plats i mitt liv. Jag trivs i sammanhang där man får tänka efter, och sen försöka göra verklighet av det man vill stå för. Viktiga ord för mig är Omsorg. Omtanke. Generositet. Mod.

CV

Lärare i musik och matte i mer än 25 år och älskar fortfarande mitt jobb! Har jobbat på alla stadier, från förskoleklass till gymnasiet. Har jobbat sen 2005 på Platengymnasiet i Motala.

Jag har i många år arbetat ideellt med Fairtrade, både i Södertälje och här i Mjölby. Om vi kan hjälpa människor till en dräglig levnadsstandard i de länder där de bor har vi löst många problem på en gång. Fairtrade premierar också ekologisk odling, vilket minskar vår miljöpåverkan även i de länder som vi importerar ifrån. I Södertälje var jag med och startade och drev en Världsbutik. I Mjölby har jag varit en av de drivande bakom att göra Mjölby till en Fairtrade City.

Jag har bara varit politiskt aktiv i 5 år, och har nu suttit min första mandatperiod i Mjölby. Jag har varit ersättare i Kommunfullmäktige samt ledamot i Utbildningsnämnden. Jag har lärt mig oerhört mycket under den här tiden, och ser fram emot att få omsätta de kunskaperna under en mandatperiod till för att uppnå ännu fler mål i vår kommun.