Lars Wirtén

”Det behövs mer personal i äldreomsorgen för att öka kontinuiteten och kvaliteten i insatserna.”

Lars Wirtén

Aktuella frågor för Lars Wirtén