Lina Johnsson

Foto Rich Schreiner
Linas hjärtefrågor

Klimat och Miljö.

Landsbygd.

Jämställdhet och allas lika rätt.

Skola.

Lina Johnsson

Mer om Lina Johnsson

Lina Johnsson om politik

Att vara miljöpartist är för mig en självklarhet. Klimatförändringarna påverkar hela vår jord, och vi i Sverige ser allt mer av dess effekter. Sommaren 2018 tror jag att allt fler sett att även vi påverkas, att vårt vädret påverkas av klimatet. Genom att tillsammans förändra hur vi lever kan varje människa med små medel faktiskt göra skillnad. Genom att agera här, loklat i Hudiksvall, kan vi påverka globalt. Det är i kommunen vardagspolitken händer, därför ska vi göra allt för att bli grönare. Det gäller maten, vattnet, den fantasktiska miljön och naturen vi har här och energin kommunen och dess invånare förbrukar. Det ska bli lättare för alla att bli mer miljövänliga. Vi måste få en miljöpolitik som ligger i framkant, och det är här i kommunen som det praktiska miljöarbetet kan utföras. Hudiksvall ska mot toppen av Sveriges klimatvänligaste kommuner!

Jag är även miljöpartist för att här finns en tydlig solidaritet med människan samt ett tydligt arbete för demokratin och allas lika rättighetet. Frågor vi inte ska ta för självklara i dagens samhälle. En demokratisk fråga för mig är att alla ska få en bra start och alla klarar skolan, för att förstå och bli avktiva demokratiska medborgare. Skolan är oerhört viktig del i detta. Därför ska vi lärare enbart fokusera på att arbeta med undervisning. Övriga uppgifter som åligger oss idag ska andra människor göra, därför vill jag att skolorna ska införa heltidsmentorer. Med lärare som för rätt förutsättningar blir kvaliteten bättre på undervisningen och fler elever når målen, det är för mig en fråga om såväl social utsatthet och integration. 

Personligt

Jobbar som lärare, med erfarenhet från såväl gymnasium som grundskola, svenskfödda som nyanlända elever. Lämnat storstan för att bo på landet och tror på en levande landsbygd. Intresserad av allehanda kultur och renoverar gärna på torpet eller stoppar fingrarna i myllan.