Linda Andersson

Ordförande, kommunfullmäktigeledamot

Linda Andersson Ordförande för MP Östersund

Linda Andersson

Mer om Linda Andersson

Linda Andersson om politik

 Jag har två barn i skolåldern och jag vill arbeta för att de ska gå i en skola där de blir respektfullt bemötta och där undervisningen anpassas så att alla elever kan tillgodogöra sig kunskaperna. Jag vill satsa på goda lärmiljöer, elevhälsan samt att barn ska ha tillgång till trygga, lugna pedagoger.

Könsrollerna är alltför snäva för människor och därför bör vi ifrågasätta normer i alla beslut vi tar. Makten ska spridas så att så många som möjligt kan vara representerade i styrelser och organisationer. Jag vill arbeta för att krav och förväntningar på unga inte ska vara begränsande, exempelvis vad gäller val av karriär eller partner. Jag vill att skolan arbetar på ett normkritiskt sätt och inför undervisning av samtyckeslagen i läroplanen.

Jag har bott mer än halva mitt liv på landsbygden där barn kan leka, bada i vattnet och cykla omkring utan att riskera att bli sjuka eller utsatta för fara. Därför tycker jag att barns livsutrymme är överordnat bilism och att vatten- och miljövård ska fortsätta att prioriteras.

För mig är mat viktigt och jag anser att kommunen ska gynna lokala matproducenter genom att öka upphandlingen av närproducerad och ekologisk mat. Jag har också en vision om att större del av vår energi ska produceras på landsbygden, exempelvis biogasproduktion, genom insamling av organiskt avfall från jord- och skogsbruk. Den lokala efterfrågan är viktig för att skapa arbeten i vår kommun.

Alla människors lika värde är en avgörande fråga för mig. Vårt samhälle ska präglas av öppenhet och tolerans och vi måste fortsätta att arbeta för att Östersund ska vara en välkomnande stad för alla.