Mer om Lisskulla Zayane

Lisskulla Zayane om politik

Min vision av nya Nacka.

De närmaste åren planerar Nacka att bygga stad med 14 000 bostäder som ska rymma upp till 50 000 nya invånare. Då måste vi bygga smart. Jag vill att Nacka kommun planerar så att infrastrukturen och kollektivtrafiken fungerar och är i rullning när de första nya invånarna flyttar in så att behovet av att ha en egen bil minskas. Ett bra sätt är att planera för bilpooler och platser för bilpoolstrafik och på så sätt minskar även behovet för parkeringsplatser.

Kollektivtrafiken måste tätas upp och det måste finnas fler direktbussar till andra knutpunkter som pendeltåg och tunnelbanor. Cykelbanor måste planeras för flera cyklister. Idag är det allt fler som väljer att cykelpendla året om och hastigheten på cykelbanorna är ofta väldigt höga, det måste få finnas mer utrymme för alla olika cykelbehov.

Jag vill också att Nacka kommun planerar olika former av boende och service så att det finns till för alla från början. Med en sådan stor utbyggnad som Nacka planerar krävs det noggrann planering för att möta de ökade behoven av insatser från såväl socialpsykiatrin, äldrevården, missbruksvården, barnomsorgen m.m. Vi måste också planera för att ta emot fler flyktingar med tanke på de oroligheter som nu sker ute i värden, men det ser jag inte som ett problem. Det är en tillgång att få ta emot människor från andra delar av värden att ta del av deras erfarenheter, både av de goda och onda erfarenheterna.