Louise Ollivier

Ledamot i Arbets- och företagsnämnden.

Louise Ollivier
Louises hjärtefrågor

Arbete.

Företagande.

Ett hållbart samhällsbygge förutsätter moderna och innovativa företag som skapar arbetstillfällen i olika delar av landet. Miljöpartiet arbetar därför aktivt för att förbättra småföretagens villkor och ge fler företag att utvecklas och anställa fler.

Småföretag.

Louise Ollivier