Louise Ollivier

Ledamot i Arbets- och företagsnämnden.

Louise Ollivier
Louises hjärtefrågor

Arbete.

Företagande.

Sverige behöver moderna och innovativa företag som skapar jobb i hela landet. Vi vill ge fler företag möjlighet att utvecklas och anställa fler.

Småföretag.

Louise Ollivier