Madeleine Fraser

Ersättare i funktionsstödsnämnden och organisationssekreterare Miljöpartiet i Malmö

Madeleine Fraser

Uppdrag

  1. Funktionsstödsnämnden
    1. Madeleine Fraser
    2. Nils Karlsson
  2. Malmö stads råd för funktionshinderfrågor
    1. Madeleine Fraser