Malin Karlsson

Vice gruppledare Stockholms läns landsting

Malins hjärtefrågor

Tåg och kollektivtrafik.

Jämställdhet och jämlikhet.

Trafik.

För ett smartare resande och framtida generationers skull vill Miljöpartiet ställa om trafiken. Vi vill minska människors beroende av bilen genom att satsa på klimatsmarta transporter.

”Stoppa Förbifart Stockholm och använd pengarna till kollektivtrafik”