Fossilfria resor för alla

Du ska kunna resa, möta nya människor och uppleva andra kulturer – utan att bidra till klimatförändringar. Senast 2030 ska både resor och godstransporter vara fossilfria.

Miljöpartiet vill

  • förbättra möjligheten att cykla och resa med kollektivtrafik
  • minska biltrafiken, framförallt i de stora städerna
  • fasa ut nyförsäljning av bensin- och dieseldrivna bilar senast 2025
  • att den sista droppen fossil bensin säljs i Sverige senast år 2030
  • ​​minska flygets klimatpåverkan, höj flygskatten
  • rusta upp och bygga ut järnvägen i Sverige och EU
  • flytta mer gods från lastbil och bil till tåg och sjöfart

Mer cykling

Miljöpartiet vill bygga städer där vi enklare kan gå, cykla och åka kollektivt. Cykeln är smidig – och bra för hälsa och miljö. Vi vill bygga snabbcykelstråk och bygga ihop det regionala cykelnätet till ett nationellt stomnät av cykelvägar. Med bättre cykelbanor och fler elcyklar blir det enklare för fler att välja cykeln framför bilen.

Mer kollektivtrafik

Vi vill utveckla kollektivtrafiken i hela Sverige och införa ett nationellt biljettsystem så att du kan resa smidigt, oavsett vart du åker i landet. Vårt mål är att fördubbla kollektivtrafikens andel av resorna. Vi vill även ge pendlare som reser kollektivt skattelättnader.

Mer tåg

Tågen ska gå snabbt, ofta och i tid. Vi vill binda ihop Sverige med tåg, och Sverige med övriga Europa. Vi vill bygga ny järnväg för höghastighetståg, rusta upp och bygga ut dagens järnväg och ordna nattåg från Sverige ut i Europa.

Mindre flyg

Flyget har enorm klimatpåverkan, flygresorna måste minska. Vi har infört klimatskatt på flyg i Sverige. Vi vill ge i uppdrag till statliga Swedavia att arbeta för minskat flygresande och införa trängselavgifter på flygplatser för att öka priset på pendlings- och affärsflygresor. Vi vill även att reklam för flygresor ska informera om flygets klimatpåverkan.

Vi vill att EU ska införa skatt på flygbränsle, både energiskatt och koldioxidskatt, för alla flygresor inom Europa. Idag är flyget undantaget sådan skatt, det tycker vi är fel.

Mer elbil och förnybart bränsle

Beroende av bil ska inte behöva innebära beroende av bensin och diesel. Där bilen behövs ska den kunna laddas med el eller tankas med förnybart drivmedel som är producerat på ett hållbart sätt.

Mer gods på tåg och båt

Vi vill att långväga gods flyttas med tåg och sjöfart istället för med lastbilar på vägarna. Varje lastbil sliter ungefär tusen gånger mer på vägbanan än en personbil, därför vill vi införa en vägslitageskatt för lastbilar. Med nya stambanor för höghastighetståg kan vi avlasta befintliga banor och ta mer gods på järnvägen.

Färre onödiga transporter

Många transporter kan undvikas genom en bättre planering av samhället och transporterna. Vi vill se mer närservice på landsbygden och fler levande centrum i våra städer istället för gigantiska köpcentrum utmed motorvägarna. Många affärsresor kan ersättas med digitala möten och pendlingstider till jobbet kan kortas med utvecklad kollektivtrafik och bättre planering av nya bostads- och kontorsområden.

Bilfria zoner

Bilfria zoner runt skolor och låga hastigheter på vägar i staden gör att fler barn kan gå till skolan istället för att få skjuts.

 

Nyheter på Trafik

Omfördela från storstäderna till människor på landsbygden

Märta stenevi ute i snöig landskap med hundarMärta stenevi ute i snöig landskap med hundar

MP: Sänk skatten för alla i glesbygd

Stenevi (MP) om bensinskatt-nobben från L: Förfärligt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter