Malin Larsson

Malins hjärtefrågor

Kärnkraft.

Kärnkraftshaveriet i Fukushima 2011 är bara en av många påminnelser om hur osäker kärnkraften är som energikälla och vilka enorma miljö- och hälsoskador den kan ge upphov till.

Trafik och transporter.

Jordbruk.

Djurskydd och upphandling.

Landsbygdsutveckling.