Aktuella frågor för Maria Arman

Mer om Maria Arman

Maria Arman om politik

Jag vill arbeta enträget för att vrida mitt närsamhälle, Sverige och världen i en grönare och mer hållbar ekologisk riktning. Jag har värden, ideologi och visioner och jag vill förverkliga det inom politiken. Jag är övertygad om att man med små men målmedvetna steg kan omvandla samhället till mer miljövänligt och med mindre klimatpåverkan samtidigt som vi människor får ett bättre liv. Vi måste ställa om – för barnens skull.

Mitt engagemang i politiken innebär att jag går in och diskuterar och försöker påverka alla frågor med grönt perspektiv. Det finns mängder av smarta tekniska lösningar finns på nära håll när det gäller förnybar energi och minskade klimatutsläpp. Tekniken finns men viljan saknas i politiken. Miljö, solidaritet och jämställdhet är ledord och något som behövs i det pågående samhällsbygget.

 

Tre politiska frågor som är viktigast för mig att driva:

· Kollektivtrafiken i kommunen, billigare och bättre kollektivtrafik gör bilanvändningen mindre nödvändig

· Samhällsbygge och energiförbrukning med hållbarhet för framtiden, det går att minska på användningen av energi och att producera förnybar energi i liten skala

· Miljöförstöringen av natur och vatten behöver hejdas, ekologiskt jordbruk och stopp för gifter gynnar både människa och natur

Personligt

Jag är en kvinna maka och mor som lever livet på ett reflekterande och engagerat sätt. Jag är sjuksköterska och barnmorska men även forskare och universitetslektor inom vårdvetenskap. Jag har ett modernt liv med villa, teknik, trädgård och båt. En naturlig idealism har följt mig genom livet som en vision och tro på att det är möjligt att förändra och skapa bättre liv för många. Jag känner mig som en människa i ett sammanhang, jag söker det naturliga livet, med naturen, med familj, samhälle och jorden.