Maria Ivansson

Ledamot kommunstyrelsen, ledamot kommunfullmäktige, 1:e vice ordförande Skol- och utbildningsberedning, ledamot skolutskott

Marias hjärtefrågor

Mat.

Skola och förskola.

Maria Ivansson

Mer om Maria Ivansson

Maria Ivansson om politik

Jag brinner för bra mat. Jag engagerade mig politiskt, precis innan valet 2010 när vi var nyinflyttade i Rydsgård, för att jag vill att mina barn ska få ekologisk, god och näringsriktig mat i förskolan och skolan. Och det har jag fått möjlighet att påverka under den gångna mandatperioden. 

Jag vill fortsätta arbeta för en mer hållbar konsumtion och produktion i Skurup, för ekologisk mat, för giftfria förskolor och skolor, och för att Skurup kommuns miljöarbete ligger i framkant i Sverige. 

Jag vill även sätta fokus på jämställdhet i Skurup. Idag ser vi hur studieresultaten bland pojkar i högstadiet sjunker, medan den psykiska ohälsan hos flickor ökar. Miljöpartiet i Skurup vill, bland annat, satsa på ett normkritiskt jämställdhetsarbete i skolan, för att pojkar och flickor ska få samma möjligheter.

Uppdrag

  1. Kommunstyrelsen Skurup
    1. Maria Ivansson