Uppdrag

  1. Kommunfullmäktige Lekeberg
    1. Marita Johansson
    2. Pia Frohman
  2. Vård- och omsorgsnämnden Lekeberg
    1. Marita Johansson