Marita Pahlén

Journalist

Rädda klimatet - 100 % ren energi! Jag är journalist och har arbetet mycket med att skapa opinion för miljöfrågorna. Jag bor på landet utanför Uddebo och försöker leva energisnålt och miljövänligt. Solceller och egna odlingar är en del av det. Jag vill också ha en human flyktingpolitik där vi välkomnar människor till Tranemo och tar vara på allt det som nya medmänniskor kan bidra med.

Marita Pahlén

Uppdrag

  1. Kandidater Kommunfullmäktige Tranemo
    1. Marita Pahlén
    2. Sofia Kreutz
  2. Kommunfullmäktige Tranemo
    1. Marita Pahlén