Martin Nilsson

Ordförande MP Göteborg och ledamot i kommunfullmäktige

Martin Nilsson

Mer om Martin Nilsson

Martin Nilsson om politik

Alla ska må bra.

Barn och ungas hälsa, utbildning och boende är livsviktig. Mår du inte bra, fysiskt, psykiskt eller socialt så fungerar inte skolan. Unga måste få hjälp - i tid. Och rätt hjälp.

Alla måste bo bra, vi måste fortsätta bygga bort både trångboddhet och bostadsbrist. Livet kan inte fungera utan bra bostäder - för alla. Det är livsviktigt.

En annan livsviktig sak är luften vi andas här i Göteborg. Den måste bli så ren så ingen riskerar att bli sjuk. För idag är det många som blir det, av luften i Göteborg.

Och klimatet - Göteborg måste göra allt som står i vår makt för att vara med att stoppa klimatförändringarna. Nu. Inte sen- Inte någon annanstans på jorden. Utan just här i Göteborg måste vi börja. Och så ska vi jobba för en stad med ett bra klimat - överallt. I Gårdsten, på Hisingen, i Brunnsparken, vid havet och på fotbollsmatchen"