Mer om Martina Jarnuszak

Personligt

Jag är en värdekonservativ aktivist som tänker grönt sedan .... alltid egentligen. 
Flyttade från miljonstad till en by med 40 invånare för stan blev för trångt, för illaluktande - och allt som var kul kostade.
Tänker i möjligheter och nätverk, är nyfiken och vill ta tillvara chanser och resurser. Hand, hjärta och hjärna ska jobba tillsammans för bästa resultat.