Matilda Pettersson

Ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen. Ordförande för MP Åre

Ledamot i kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen. Ordförande för MP Åre

Aktuella frågor för Matilda Pettersson

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Matilda Pettersson

Kommunstyrelsen Åre

Elon Wissing Matilda Pettersson

Kommunfullmäktige Åre

Elon Wissing Matilda Pettersson