Mer om Mats Greger

Personligt

Medlem sedan 1985. 1985-88 var jag Mp:s enda ordinarie ledamot i kommunfullmäktige en tid där MP ifrågasattes av övriga partier. Under denna tid fick vi som opposition arbeta med mycket knappa resurser. 1988 fick mp 5 ordinarie ledamöter i kommunfullmäktige. MP blev vågmästare vilket ledde till att vi fick en helt annan uppmärksamhet från övriga partier. 1988 – 1991 samarbetade MP i majoritet med det borgerliga blocket, detta på grund av att vi fick betydligt större utdelning av vår politik genom detta samarbete. Efter valet 1991 inledde mp samarbetet med S och V och vi har sedan dess fått ut mest av vår politik genom detta samarbete. Jag har suttit i kommunfullmäktige 1985 – 1994 (3 mandatperioder), kommunstyrelse cirka tre år, olika poster i vår lokala styrelse, representant i länet och deltagit på några kongresser. Jag har genom åren skaffat mig erfarenhet av att arbeta poliskt i opposition, i majoritet med det borgerliga och även med det socialistiska blocket. Detta har gett mig förhandlingsvana. På mitt vanliga arbetade jag som IT-konsult med inriktning på modeller och metoder för System Service, projektledning, mm. Pensionär sedan Mars 2012.

Jag är medlem i MP för miljö, långsiktig hållbarhet, solidaritets och framtidsfrågornas skull. Jag vill att det vi gör nu ska ha långsiktig påverkan så att vi bygger upp en hållbar och solidarisk framtid för kommande generationer. Politiskt håller jag gärna på med de så kallade hårda områdena som t.ex. energi, miljö, samhällsplanering, transporter, renhållning, mm
Mina hobbys på fritiden är politik, segling, utomhusaktiviteter och underhåll av fritidshus.