Mer om Mats Johannesson

Mats Johannesson om politik

 Kommunen behöver bli bättre på att lyssna på sina medborgare. Detta kan ske genom olika digitala medier men även genom ständiga medborgardialoger.

-Bättre cykelvägar, kollektivtrafik och en medvetenhet om kostens påverkan och betydelse för miljön och människan behövs.

-Överlag behövs en ökad medvetenhet för att möta framtidens behov utan att tära på jordens resurser.

-Rösta på Miljöpartiet de gröna för att kommunen ska ligga i framkant när det gäller klimatarbetet. 

Miljöpartiet de gröna i Motala-Det är vi som klimatsäkrar kommunen!!!

Personligt

Hej mitt namn är Mats Johannesson och jag har varit miljöpartist sedan tidigt 90-tal. Jag är lyckligt gift och har två grabbar som inte lämnat grundskolan ännu. Jag jobbar som kock på ett kommunalt dagis. Gillar att skapa musik med datorn och då är det elektronisk musik även kallad synthmusik. Jag blev medlem då jag tror att vi som individer är så mycket mera än vår yrkesroll. 6-timmars arbetsdag skulle kunna ge individen en chans att bidra till samhället i olika föreningar eller med socialt arbete. Tron på individens potenial samt vårt behov av medmänniskor och god inre som yttre miljö, skapar en grund för min gröna ideologi. Jag har fått förmånen att vara partiets gruppledare de tre senaste åren. Jag har även varit verksam i kommunstyrelsen samt kommunfullmäktige. Jag tycker det finns mycket att göra och förbättra i kommunen.