Mats Wedberg

Gruppledare, ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott, ledamot i teknik- och klimatnämnden och ledamot i Roslagsbostäder.

Hållbar och ny majoritet. För att lyckas påverka kommunens utveckling måste vi bilda en ny majoritet. Min ambition är att den ska vara blockövergripande för att bli långsiktigt hållbar och dessutom genom en stor öppenhet representera så stor del av medborgarna som möjligt. Mina frågor: Samhällsbyggande – utveckla mot ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle, upphandling, demokratiska beslutsformer. Utveckla skola på alla stadier. Satsa på gymnasiet, satsa på hållbara lösningar. Satsa på centralorterna och förbättra kollektivtrafiken. Bygg ut infrastrukturen för el- och biogasfordon. Ett gång- och cykelvägnät över hela kommunen. Bygg ett allkonsthus i Norrtälje hamn med kapacitet för större arrangemang som kan bli en mötesplats för hela kommunens medborgare. Utveckla Roslagsbostäder så att bolaget kan utföra sin samhällsuppgift.

Mats Wedberg