Mats Wilzén

Ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kultur- och fritidsnämnden och ledamot i kultur- och fritids arbetsutskott.

Räds inte debatten. Eftersom skolfrågor var och är aktuella har jag under 4 år i skolnämnden kommit in i hetluften - inte minst genom de politiska förhandlingar som förts. Jag har på plats följt KF-mötena och ibland haft lust att delta i debatten eftersom jag känner mig bekväm med att tala i större församlingar.

Mats Wilzén