Mikael Jern

Ledamot Sveriges Ekokommuner, ersättare kommunfullmäktige och Vindpark Vänern AB

Robert Halvarsson
Mikael Jern
Mikaels hjärtefrågor

Miljö och energi.

Djurrätt och djurskydd.

Idrott och folkhälsa.

”Barnen är framtiden. Satsa på en hållbar giftfri framtid för vår och våra barns skull.”