Mer om Mursal Isa

Mursal Isa om politik

Klimat

Det största hotet mot mänskligheten både idag och imorgon är klimatförändringen. Tusentals människor dör varje dag p.g.a. sjukdomar som är relaterade till orent vatten, brist på dricksvatten, översvämningar och krig som orsakas av det sinande vattnet. Många kommer tvingas att samsas där det finns dricksvatten, därför måste solidariteten förstärkas varje dag.

Mitt politiska engagemang har en grund i att jag ska verka för en minskning av den globala uppvärmningen genom ett lokalt och regionalt arbete.

Migration och integration

Människor kommer att emigrera så länge mänskligheten finns på jorden, samhällen förändras genom att nya medborgare tillkommer. Världen krymper genom teknikutvecklingen och effekterna blir allt större.

Länder som tar emot människor sätts på prov genom sitt mottagande. Sverige är ett av de länder som tar emot och som kommer att göra det också framöver eftersom människor flyr dit där det råder fred.  Sveriges land och folk har visat stort ansvarstagande genom att ta emot människor i nöd. Det ska vi fortsätta med. Integration är ett viktigt begrepp som används när man vill prata om delaktighet och interkulturell förståelse mellan nya och gamla svenskar.

Mitt politiska engagemang innebär att verka för alla människors lika värde. Varje individ har en unik möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen. Inkludering ska vara på riktigt genom insatser inom offentlig sektor, civilsamhället och näringslivet.

Bostad

Ett hem där vi tillbringar våra vilodygn är en rättighet. Ett utvecklat samhälle behöver en fungerande bostadspolitik. Idag kan inte unga flytta hemifrån. Deras möjlighet till studier och jobb begränsas på grund av bostadsbrist. Barnrika familjer bor idag trångt. Barnen kan inte göra sina läxor. Det leder till konflikter i hemmet som på sikt blir kostsamma för samhället.

I mitt politiska engagemang ingår att jag ska verka för boende till rimlig kostnad för unga och barnrika familjer.

Det civila samhället

Förståelse mellan olika kulturer och intressen i samhället är en viktig grund för demokrati. Fria möten är en skola som aldrig slutar. Det livslånga lärandet med frihet och frivillighet som redskap bärs upp av folkbildningen, idéburna organisationer och ideella föreningar.

I mitt politiska engagemang ingår att jag ska verka för civilsamhällets självklara plats i landets utveckling.  

Folkhälsa

Folkälsa är en nyckelfaktor i samhället. Medicinska insatser är en möjlighet att bota sjukdomar men hälsofrämjande insatser med förebyggande syfte är mest hållbart i längden. Jämlik och modern hälso- och sjukvård med hög kvalitet är ett krav från medborgarna.

Mitt politiska engagemang inom folkhälsa innebär att jag ska arbeta för ett bredare kulturutbud eftersom kulturen bidrar med livskvalité. Det leder till ett friskare liv och avlastar vården.

 

Uppdrag

 1. Kandidater i val till landstingsfullmäktige
  1. Annelie Alli Qvicker
  2. Aron Knifström
  3. Barbro Gossas
  4. Calle Morgården
  5. Elina Brodén
  6. Heidi Sjungargård
  7. Inger Jacobson
  8. Ingmarie Nilsson
  9. Jonas Åsenius
  10. Karolina Brosché
  11. Kenth Carlson
  12. Kerstin Lundh
  13. Krystyna Karlsson
  14. Linus Fransson
  15. Linus Lindgren
  16. Magnus Gabrielson
  17. Maj Ardesjö
  18. Maria Alfredson
  19. Mats Wiklund
  20. Mikael Hjort
  21. Monika Utter
  22. Mursal Isa
  23. Niklas Henriksson
  24. Richard Holmqvist
  25. Staffan Mild
  26. Sven Fernlund Skagerud
  27. Åsa Wikberg
 2. Kandidater kommunfullmäktige Borlänge
  1. Ahmed Abdiqadir
  2. Barbro Gossas
  3. Elina Brodén
  4. Håkan Danielsson
  5. Kifle Ashgedom
  6. Mikael Morin
  7. Mursal Isa
  8. Sven Fernlund Skagerud
 3. Kommunfullmäktiges valberedning Borlänge
  1. Elina Brodén
  2. Mursal Isa
 4. Kultur- och bildningsnämnden
  1. Mursal Isa
 5. Landstingsfullmäktige Dalarna
  1. Annelie Alli Qvicker
  2. Daniel Svedin
  3. Jonas Åsenius
  4. Kerstin Lundh
  5. Maria Alfredson
  6. Mursal Isa
 6. Landstingsstyrelsen Dalarna
  1. Kerstin Lundh
  2. Mursal Isa
 7. Landstingsstyrelsens arbetsutskott
  1. Mursal Isa
 8. Region Dalarna
  1. Mursal Isa
 9. Regionberedning
  1. Mursal Isa
 10. Riksdagskandidater Dalarnas valkrets
  1. Anett Kero
  2. Aron Knifström
  3. Barbro Gossas
  4. Birgitta Pettersson-Frank
  5. Calle Morgården
  6. Catrin Wallinder
  7. Ingmarie Nilsson
  8. Karolina Brosché
  9. Kenth Carlson
  10. Kerstin Lundh
  11. Linus Fransson
  12. Maj Ardesjö
  13. Maria Alfredson
  14. Mikael Hjort
  15. Mursal Isa
  16. Niklas Henriksson
  17. Richard Holmqvist
  18. Sven Fernlund Skagerud
 11. Styrelsen Miljöpartiet Dalarna
  1. Anne Röning
  2. Annelie Alli Qvicker
  3. Aron Knifström
  4. Barbro Gossas
  5. Fredrik Blom
  6. Im Nunez
  7. Jonas Åsenius
  8. Karolina Brosché
  9. Kerstin Lundh
  10. Linus Fransson
  11. Magnus Gabrielson
  12. Maj Ardesjö
  13. Maria Alfredson
  14. Monika Utter
  15. Mursal Isa
  16. Niklas Henriksson
  17. Prabakaran Rajasekaran