Mursal Isa

2:e vice ordförande Regionfullmäktige. Ordförande för Kultur- och Bildningsnämnden, ordförande Dalarnas Museum, Folkrörelseberedningen och ledamot i Dalateatern och Musik i Dalarnas styrelser, ledamot i mp:s AU och distriktsstyrelse.

Mursal Isa

Mer om Mursal Isa

Mursal Isa om politik

Klimat

Det största hotet mot mänskligheten både idag och imorgon är klimatförändringen. Tusentals människor dör varje dag p.g.a. sjukdomar som är relaterade till orent vatten, brist på dricksvatten, översvämningar och krig som orsakas av det sinande vattnet. Många kommer tvingas att samsas där det finns dricksvatten, därför måste solidariteten förstärkas varje dag.

Mitt politiska engagemang har en grund i att jag ska verka för en minskning av den globala uppvärmningen genom ett lokalt och regionalt arbete.

Migration och integration

Människor kommer att emigrera så länge mänskligheten finns på jorden, samhällen förändras genom att nya medborgare tillkommer. Världen krymper genom teknikutvecklingen och effekterna blir allt större.

Länder som tar emot människor sätts på prov genom sitt mottagande. Sverige är ett av de länder som tar emot och som kommer att göra det också framöver eftersom människor flyr dit där det råder fred.  Sveriges land och folk har visat stort ansvarstagande genom att ta emot människor i nöd. Det ska vi fortsätta med. Integration är ett viktigt begrepp som används när man vill prata om delaktighet och interkulturell förståelse mellan nya och gamla svenskar.

Mitt politiska engagemang innebär att verka för alla människors lika värde. Varje individ har en unik möjlighet att bidra till samhällsutvecklingen. Inkludering ska vara på riktigt genom insatser inom offentlig sektor, civilsamhället och näringslivet.

Bostad

Ett hem där vi tillbringar våra vilodygn är en rättighet. Ett utvecklat samhälle behöver en fungerande bostadspolitik. Idag kan inte unga flytta hemifrån. Deras möjlighet till studier och jobb begränsas på grund av bostadsbrist. Barnrika familjer bor idag trångt. Barnen kan inte göra sina läxor. Det leder till konflikter i hemmet som på sikt blir kostsamma för samhället.

I mitt politiska engagemang ingår att jag ska verka för boende till rimlig kostnad för unga och barnrika familjer.

Det civila samhället

Förståelse mellan olika kulturer och intressen i samhället är en viktig grund för demokrati. Fria möten är en skola som aldrig slutar. Det livslånga lärandet med frihet och frivillighet som redskap bärs upp av folkbildningen, idéburna organisationer och ideella föreningar.

I mitt politiska engagemang ingår att jag ska verka för civilsamhällets självklara plats i landets utveckling.  

Folkhälsa

Folkälsa är en nyckelfaktor i samhället. Medicinska insatser är en möjlighet att bota sjukdomar men hälsofrämjande insatser med förebyggande syfte är mest hållbart i längden. Jämlik och modern hälso- och sjukvård med hög kvalitet är ett krav från medborgarna.

Mitt politiska engagemang inom folkhälsa innebär att jag ska arbeta för ett bredare kulturutbud eftersom kulturen bidrar med livskvalité. Det leder till ett friskare liv och avlastar vården.

 

Uppdrag

 1. Dalarnas museum
  1. Maj Ardesjö
  2. Mursal Isa
 2. Folkrörelseberedningen i Region Dalarna
  1. Mursal Isa
 3. Kultur- och bildningsnämnden i Region Dalarna
  1. Mursal Isa
 4. Länsteatern i Dalarna
  1. Maj Ardesjö
  2. Mursal Isa
 5. Musik i Dalarna
  1. Maj Ardesjö
  2. Mursal Isa
 6. Regionfullmäktige Dalarna
  1. Annelie Alli Qvicker
  2. Jonas Åsenius
  3. Kerstin Lundh
  4. Maj Ardesjö
  5. Mursal Isa
  6. Thor Draiby
 7. Regionstyrelsen Dalarna
  1. Jonas Åsenius
  2. Kerstin Lundh
  3. Mursal Isa
 8. Styrelsen Miljöpartiet Dalarna
  1. Aron Knifström
  2. Elina Brodén
  3. Jonas Åsenius
  4. Karolina Brosché
  5. Kerstin Lundh
  6. Kia Norström
  7. Leif Stenberg
  8. Lena Bröms Burman
  9. Linus Lindgren
  10. Magnus Gabrielson
  11. Maj Ardesjö
  12. Maria Petri
  13. Monika Utter
  14. Mursal Isa
  15. Prabakaran Rajasekaran
  16. Richard Holmqvist
  17. Rupert Tansley
  18. Yvonne Johansson
  19. Åsa Wikberg