Myriam Estrella-Näslund

Ledamot i styrelsen. Landstingsfullmäktigeledamot och ledamot i Folkhälso-, Primärvårds- och Tandvårdsnämnden, Demokratiberedningen och Patientskadenämnden på nationell nivå.

Myriam Estrella- Näslund

Myriam Estrella-Näslund