Mer om Nadim Hassen

Nadim Hassen om politik

Jag skulle vilja driva integrations-, utbildnings, familj- och arbetsmarknadsfrågor. Min strävan efter förändring är väldigt stark. Jag vill att framtiden ska se bättre ut för våra barn och sedan deras barn, jag tror på ett mångfaldigt samhälle med en grönare livsstil och jag tror på politikens möjligheter att förändra.

CV

Ersättare i landstingstyrelsen

Ledamot  i Hållbarhetsberedning

Ledamot i Gemensammanämnd för samverkan kring socialtjänst och vård

Ledamot i barn och ungdomsberedning

Ledamot i Barn och ungdomsnämnden i Nyköping