Niklas Ingerstedt

Vice ordförande och vår sekreterare i lokalavdelningen samt ordinarie ledamot i Hjälmarens vattenvårdsförbunds styrelse

Vice ordförande och vår sekreterare i lokalavdelningen samt ordinarie ledamot i Hjälmarens vattenvårdsförbunds styrelse

Aktuella frågor för Niklas Ingerstedt

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Mer om Niklas Ingerstedt

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Niklas Ingerstedt

Hjälmarens Vattenvårdsförbund

Niklas Ingerstedt

Nyckelperson/kansli Arboga