Olle Berglund

Ordförande MP Leksand

Ordförande MP LeksandJag valdes till ordförande för Miljöpartiet i Leksand vid årsmötet 2021.

Viktiga frågor för mej är miljö och klimat och hur vi som människor kan sluta påverka dessa negativt.
Det är komplicerade frågor som rymmer många bottnar från global politik och ekonomiska styrning till hur du och jag gör i vardagen.

Svåra frågor har sällan enkla lösningar men alla steg i rätt riktning är i rätt riktning oavsett hur små de är. Gör det som är rimligt och möjligt just nu även om det inte leder ända fram. Vi kommer att se fler möjligheter i morgon.

Om inte annat har klimatkrisen, Coronapandemin och groteska sociala klyftor visat på svagheter i det kapitalistiska system vi nu lever under. Socialism lik sovjetkommunism är inte heller bra för människor och miljö. Vi behöver hitta och införa en alternativ och ekologiskt hållbar samhällsmodell.
Naturen kan inte utnyttjas, den är för stark för det.

Jag vill att vi lever i samklang med naturen genom att värna klimat, miljö och biologisk mångfald för mänsklighetens långsiktiga överlevnad.

Aktuella frågor för Olle Berglund

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Aktuella frågor i region och kommun

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Uppdrag med Olle Berglund

Nyckelperson/kansli Leksand