Ove Jansson

Ersättare styrelsen Södertälje Hamn

Ove Jansson
Oves hjärtefrågor

Fred och försvar.

Sverige behöver en försvarspolitik som skyddar oss mot många olika hot och risker. Diplomati och dialog ska alltid utgöra vår första försvarslinje.