Per Sander

Ordförande i MP Härnösand. Vice ordförande i MP Västernorrland. Vice ordförande i Kommunfullmäktige.

Per Sander