Per Sander

Sammankallande i ledningsgruppen Miljöpartiet Härnösand. Vice ordförande i Kommunfullmäktige.

Per Sander