Mer om Sibylla Jämting

Sibylla Jämting om politik

Utvecklingen inom länets sjukvård denna mandatperiod har inneburit ökande personalstress, vårdplatsbrist och kraftigt stigande hyrläkarkostnader. Länsdelssjukhusens framtid som akutsjukhus är allvarligt hotad. I slutänden är det patienterna och patientsäkerheten som drabbas. 

Miljöpartiet vill föra en annan sjukvårdspolitik som utgår från behoven, skapar goda arbetsvillkor för personalen och särskilt värnar utsatta grupper. Vi är beredda at göra det som krävs för att länet även fortsättningsvis ska ha tre akutsjukhus. Vi vill också stärka resurserna till primärvården för att upprätthållla god tillgänglighet.

 

 

Personligt

Jag har alltid varit intresserad av miljöfrågor men engagerade mig i politiken först 2009 genom att gå med i Miljöpartiet. Sedan 2010 sitter jag i Aneby kommunfullmäktige. 2014 blev jag invald i regionfullmäktige Region Jönköpings län och våren 2017 blev jag gruppledare för Miljöpartiets regiongrupp. När det gäller politiken brinner jag allra mest för klimat- och miljöfrågor och hållbar omställning. Andra hjärtefrågor är djurrätt och global rättvisa. Genom min yrkesmässiga bakgrund som distriktsläkare är jag också mycket intresserad av sjukvårdsfrågor och sjukvården är mitt huvudområde när det gäller arbetet inom regionen.

 

Uppdrag

 1. Barn- och utbildningsutskottet
  1. Sibylla Jämting
  2. Staffan Grönte
 2. Distriktsstyrelsen Miljöpartiet Jönköpings län
  1. Anna Isaksson
  2. Claes Carlsson
  3. Emma Hult
  4. Hussein Abyan
  5. Håkan Andersson
  6. Lukas Yassin
  7. Morgan Nilsson
  8. Rikard Salander
  9. Sibylla Jämting
  10. Tapio Sulasalmi
 3. Kommunfullmäktige Aneby
  1. Jan-Olov Adolfsson
  2. Sibylla Jämting
 4. Regionfullmäktige Jönköping
  1. Jon Hammarin-Heinpalu
  2. Kerstin Klasson
  3. Mihai Banica
  4. Monica Persson
  5. Sibylla Jämting
 5. Regionstyrelsen
  1. Jon Hammarin-Heinpalu
  2. Sibylla Jämting
 6. Valnämnden
  1. Sibylla Jämting
  2. Staffan Grönte