Mer om Susanne Råbius

Personligt

Jag kom från Skåne till Halland som 20-åring för att studera och blev kvar, mycket beroende på skönheten i det halländska landskapet. Jag valde läraryrket och trivs väldigt bra med att jobba med ungdomar; att få vara med och stötta och forma framtidens generation känns stimulerande och viktigt.

Skolans styrdokument är mycket tydliga med att hållbar utveckling ska genomsyra undervisningen och då syftar man inte bara på miljön utan även elevers vardag och tro på framtiden. Det är viktigt att ge våra unga verktyg för att förstå sambandet mellan livsstil och energianvändning. Detta är en av mina hjärtefrågor och en stor uppgift i mitt arbete.

En stor del av min fritid lägger jag på miljöengagemang, alltifrån vad jag väljer att ta med hem från affären till mitt arbete som politiker.

Jag har varit medlem i Miljöpartiet från och till sedan slutet av 80-talet och har alltid drivits av ett miljöengagemang. Detta djupnade i och med att jag fick 3 barn och som jag hoppas ska, tillsammans med alla andra unga, kunna se positivt på framtiden. Därför jobbar jag för en hållbar utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.