Tilman D. Thulesius

Ersättare i Kommunfullmäktige och Kassör för Styrelsen

Tilman D.s hjärtefrågor

Kollektivtrafiken.

Samhällsplanering och byggande.

Integration och Likabehandling.

”Allt fler länder förpassar kärnkraften till historiens skräphög. Det är hög tid att även Sverige antar målet om 100 % förnybar energi.”

Tilman D. Thulesius

Aktuella frågor för Tilman D. Thulesius

Mer om Tilman D. Thulesius

Tilman D. Thulesius om politik

Varför jag valt att engagera mig politisk:

Möjligheten att påverka min och kommande generations framtid kommer genom ett engagemang i samhället, i föreningslivet, i näringslivet och politiskt. En vacker men inte omöjlig ambition är att lämna denna värld som vi förvaltar i ett bättre skick än då vi kom.

Stort intresse och passion för kollektivtrafik, kommunikation och mänskliga möten.
Jag jobbar primärt med IT-relaterade frågor. IT betyder för mig InteraktionsTeknologi. Social interaktion är en ledstjärna för mig.

 

Personligt

Håller gärna föredrag, skriver artiklar och ägnar mycket tid åt konst, såsom fotografi och dans