Mer om Ulrika Sandin

Ulrika Sandin om politik

Politiska uppdrag: Ledamot i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och styrelseledamot i Mångkulturellt centrum
Yrke: Folkhögskollärare
Vad är viktigt för mig: För mig är det viktigt att vi tar ansvar för en hållbar utveckling både lokalt och globalt då vår klimatpåverkan drabbar de sämst lottade i de fattiga delarna av världen. Jag vill bidra till ett samhälle som bygger på gemenskap istället för splittring genom att bekämpa rasism och diskriminering och kämpa för en mer likvärdig skola där skolan kompenserar för de olika förutsättningar som barn har.

Personligt

Yrke: Folkhögskollärare