Vera Lindman

Politiskt sakkunnig för Miljöpartiets EU-kansli (miljö och klimat)

Vera Lindman

Mer om Vera Lindman

Personligt

Följer Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet (ENVI) och jordbruksutskottet (AGRI).