Mer om Ylva Hammar

Ylva Hammar om politik

Mina fokusfrågor • Gör kulturpolitiken som ett profilområde för Gotland.  • Utan konst ingen kultur eller kulturella näringar, jag vill skapa förutsättningar för att  bedriva kulturellt, konstnärligt och kreativt yrkesarbete .  • Gotland har alla möjligheter för innovation och hållbar tillväxt, om vi kopplar  näringslivet till kulturella och kreativa näringar med kvalité.  • Sist men inte minst jag vill medverka till att besluten drar åt samma håll för ett  hållbart Gotland ekonomisk, kulturellt, socialt och ekologiskt - ett demokratiskt och  nytänkande samhälle.

Personligt

Jag har de senaste 20 åren arbetat med kultur och utveckling, på myndighet, regionalt och  på kulturinstitutioner. Sett vikten av kunniga och medvetna beslut från politiken.  Det är drivet för mig att ta steget med att arbeta politiskt, i den rollen ser jag mig som en  lyhörd, kunnig och nyfiken möjliggörare.

Uppdrag

  1. Kultur- och fritidsberedningen
    1. Ylva Hammar