Zaire Kanat Yildirim

kOMMUNFULLMÄKTIGE-KOMMUNSTYRELSE

Zaires hjärtefrågor

Förskola och skola.

Zaire Kanat Yildirim