Barn och ungdomar

Barnen är vår framtid.

Hur de har det idag lägger grunden för hur samhället ser ut om upp till 20 år. Vi satsar stort på förskolan och skolan. 

Miljöpartiet vill

  • Ha mindre barngrupper och högre lärartäthet
  • En kulturstrategi för barn och ungdom
  • Barnkonsekvensanalyser inför beslut som rör barn
  • Tidiga samordnade insatser för att stötta barn som annars riskerar att inte klara målen i skolan
  • Tidiga samordnade insatser för att barn och unga inte skall hamna i psykisk ohälsa

 

Samhällets stöd når våra barn redan innan de föds genom mödravården och sedan genom barnhälsovården.

Denna vård ska också i framtiden vara avgiftsfri. Föräldrar ska utifrån sitt barns förutsättningar och behov kunna påverka dess resa in i vuxenvärlden. Därför vill vi att Sverige, likt våra nordiska grannländer, fastställer allmänna regler för att stärka barns och ungdomars ställning i vården.

Unga ska erbjudas trygghet inför sina livsval. Man ska själv kunna forma hur ett sådant stöd ska utformas. Målet ska dock vara att ingen som är ung ska behöva känna ångest och utanförskap, ingen ska behöva skära sig eller fundera på att begå självmord. Stödet kan röra frågor som samlevnad, sexualitet och sexuell identitet, alkohol- och droger, kulturell identitet, sociala problem, utseende och vikt, gäng eller mobbning. Stödet ska utformas i samverkan mellan skolhälsovården, barn- och ungdomspsykiatrin och ungdomsmottagningarna.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: