Orustbostäder

Miljöpartiet vill utveckla Orustbostäder.

Miljöpartiet vill

  • - Utemiljön förbättras för att öka trivseln - Mer resurser satsas på underhåll.
  • - Dialogen med hyresgästerna utvecklas - Lokala hyresgästföreningar bildas.
  • - 100 nya lägenheter byggs tom - 2018 - Stiftelsens ekonomi hålls stabil.
  • - Andelen miljövänlig energi ska öka - Stiftelsen blir klimatneutral.

Miljöpartiet vill att Orust ska vara en kommun där många vill leva och bo. Det behövs fler attraktiva bostäder, både hyresrätter och privatägda.
Stiftelsen Orustbostäder ska skapa goda förutsättningar att bo på Orust för både nuvarande och kommande invånare. Orustbostäder har ett samhällsansvar att bidra med bostäder till alla. Stiftelsen är kommunens verkliga nyckel till utveckling.

Miljöpartiet vill INTE sälja Orustbostäder!

I pressen debatteras att sälja ut Orustbostäder. Då mister kommunen sin främsta möjlighet att styra bostadsbyggandet och se till att alla har bostad. Privatisering riskerar dessutom att leda till kraftiga hyreshöjningar. Därför säger Miljöpartiet NEJ till att sälja Orustbostäder. Miljöpartiet vill utveckla Orustbostäder!

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: