Ekologiskt

Efter frågan på Ekologiska varor ökar stort – med tvåsiffriga procenttal Orust ska vara med på det tåget!

Jordbruket är viktigt för Sveriges sysselsättning, miljö och inte minst för livskvaliteten. En god och näringsriktig mat är en naturlig del av välfärden. Miljöpartiets politik gynnar det ekologiska och närproducerade jordbruket.

Miljöpartiet vill

  • att maten ska bli bättre i skolor, äldreomsorg och på sjukhus,
  • göra det lönsamt att bedriva ekologiskt jordbruk i hela landet,
  • att den animaliska produktionens miljökostnader märks i priset,
  • öka andelen vegetarisk mat, och
  • öka livsmedelsproduktionen i Sverige.

Bra mat i välfärden

Miljöpartiet vill genomföra ett kvalitetslyft för maten i skolor, äldreomsorg och på sjukhus. Maten ska lagas på plats, i stället för mat som körs långa sträckor och sedan bara värms upp. Ekologisk, vegetarisk och närproducerad mat, och att mjölk, kött och ägg kommer från produktion som uppfyller bra krav på djurens välfärd.

Framtidens jordbruk är ekologiskt

I en värld med miljöförstöring och ökande befolkning är det viktigt att livsmedelsproduktionen säkras långsiktigt. Vi behöver ta hand om jordbruksmarken och skydda den från genmanipulerade grödor medan användningen av bekämpningsmedel och handelsgödsel behöver minimeras. Miljöpartiet vill ha ett livskraftigt jordbruk i hela landet och att det ekologiska jordbruket ska göras mer lönsamt. Miljöpartiet vill att Sveriges livsmedelsförsörjning ska göras långsiktigt hållbar, även i ett läge med höga oljepriser.

Bättre märkning av maten

Vi vill skärpa kraven på märkning, så att det är lättare att veta vad du äter och var det har producerats, lättare att välja i butiken och lättare för kommuner, restauranger och industri att ställa krav. Bland annat vill vi ha ursprungsmärkning, även av köttprodukter som består av olika delar.

Fördjupning i ämnet Ekologiskt

Fördjupning i ämnet Mat och jordbruk

Prata Mat och jordbruk

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: