Ansvar

Vi skapar ett långsiktigt, kvalitativt, hållbart och ansvarstagande politiskt klimat på Orust.

Våra beslut ska uppfylla FN.s deklaration om mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: