Folkhälsa

Stärk folkhälsoarbetet, använd kulturen i folkhälsoarbetet.

En samhällsutveckling som gynnar din hälsa.

Otrygghet, dålig kost och smutsig miljö försämrar hälsan. Politikens ansvar är att motverka detta genom en samhällsutveckling som främjar allas hälsa.

http://www.mp.se/politik/folkhalsa

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: